1. Үндсэн мэдээлэл
1.1. Байгууллага

1.2. Байгууллага / иргэний мэдээлэл

1.3. ХСН-ын мэдээлэл

Та энэ хэсэгт өөрийн үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэн ашигладаг онлайн кассын програмын нэр болон тухайн систем нийлүүлэгч компанийн мэдээллийг энэ хэсэгт бөглөнө. Энэ мэдээллийг зайлшгүй бөглөх шаардлагатай ба мэдээлэл дээр үндэслэн ААН, иргэнд үйлчилгээ үзүүлнэ.
ePOS карт уншигч машин нь зөвхөн Монгол Улсын Татварын нэгдсэн системийн “Техникийн ерөнхий шаардлагын MNS 5005:2015”, “Төлбөрийн баримтын MNS 6529:2015” тоот стандартууд болон “хэрэглэгчийн системд тавигдах шаардлага”-г хангасан доорх компанийн кассын програмтай холбогдон ажиллах боломжтой.
Хэрвээ кассын программ үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлээгүй бол "Кассын програм ашигладаггүй" хэсгийг чагтлана. Ингэснээр танд эрх бүхий кассын програмыг тухайн байгууллагаас холбогдон санал болгох болно.

captcha